Categories
Actualitat

Nova marca i nova web de Terundar

Presentem la nova imatge de l’empresa i la nova web, una web molt més clara, amb més continguts, i amb una navegació mes intuïtiva amb una alta usabilitat. La nova marca de l’empresa és clara i impactant pels seus cromatismes, representa l’aposta de creixement i evolució de Terundar, així com l’actualització constant per donar resposta a les necessitats tecnològiques dels nostres clients. El logotip de color verd, recull el color corporatiu utilitzat per l’empresa des de l’any de la seva creació, el 1992, un color que representa les energies sostenibles i una actitud de respecte al medi ambient, aquest color s’ha aclarit en un petit percentatge. Les tres formes del símbol ens donen una actitud dinàmica i al mateix temps els colors representen les àrees de negoci de l’empresa, el blau les instal·lacions d’aigua, el vermell les de gas i el verd les elèctriques. La web ha esta dissenyada i programada per l’empresa especialitzada en comunicació i disseny Iglésies Associats.

TERUNDAR, líder del sector de les instal·lacions industrials i domèstiques fundada l’any 1992; treballa en projectes d’electricitat, aigua, gas, energies renovables, geotèrmia, climatització, telecomunicacions, sistemes de seguretat…entre d’altres.

Esperem que si teniu qualsevol suggerència, opinió o novetat ens ho feu saber amb l’objectiu de seguir millorant i donant un millor servei. La nostra web es un espai per compartir.

terundar@terundar.com

Categories
Actualitat

Energia sostenible / Climatització Geotèrmica

Aquest sistema de climatització, aprofita la inèrcia tèrmica del subsòl per a climatitzar l’habitatge. La geotèrmia és una font d’energia renovable que s’obté de l’aprofitament del calor de l’interior de la terra. La terra en la seva superfícies es troba a uns 7/15ºC (depenent de la latitud del lloc), mentre que en el seu nucli, pot arribar als 4000ºC. A mesura que aprofundim guanyem més ºC i obtenim una temperatura més estable. Es calcula que el gradient per cada 100 m de profunditat sol ser de 3ºC.

Al parlar de geotèrmica de baixa temperatura, ens referim a que el captador de calor va enterrat a poca profunditat (a 1m aproximadament en el cas de captació horitzontal i entre 30m i 100 m per a captació vertical) i per tant la temperatura en aquesta profunditat no és molt elevada.

Elements de la instal·lació de Climatització

El funcionament es basa en captar l’energia del subsòl mitjançant un circuit de captadors de calor i transformar-la per mitjà de la bomba de calor geotèrmica en energia que podem utilitzar per climatitzar el nostre habitatge per mitjà d’un terra radiant o radiadors de baix consum. Després de la Bomba geotèrmica pot o no haver-hi un dipòsit d’inèrcia, segons les característiques de la instal·lació. A més també s’hi pot incorporar un acumulador per obtenir aigua calenta sanitària ACS.

(Text de Gencat.cat + informació)

Categories
Actualitat

La nova guia de l’OEC detalla com podem fer el canvi cap al consum verd d’electricitat

L’Observatori de l’Energia a Catalunya (OEC), nascut el maig de 2011, tot just ha enllestit un document fonamental perquè deixem de ser consumidors d’energies fòssils, la breu guia d’orientació “Què és l’electricitat verda i com consumir-ne“, amb la intenció d’informar la població de com orientar el seu consum elèctric cap a les fonts renovables, reduint així l’impacte que la generació d’electricitat provoca en les persones i en el medi natural en el qual vivim.

Per als membres de l’OEC, prendre aquesta senzilla decisió té molts avantatges de tipus social i ambiental, com per exemple fer possible que el que es paga per la factura elèctrica afavoreixi el desenvolupament de les fonts renovables i autòctones en lloc de fer més grossos els beneficis obtinguts de cremar combustibles fòssils importats.

És tan senzill com canviar a una companyia comercialitzadora que certifiqui que l’origen de l’electricitat que comercialitza és ‘verd’, provinent de fonts renovables. Aquest simple tràmit administratiu ens faria avançar en l’objectiu que tot el subministrament energètic de la societat procedeixi d’energies renovables de mínim impacte ambiental.

Està demostrat que les decisions personals són tan importants com la voluntat dels col·lectius i associacions, diuen des de l’OEC. “Sense decisions personals, les demandes de canvis col·lectius no es faran realitat, i la diagnosi de tot el que avui sabem que està malament en el medi ambient no passarà d’una documentació ben fonamentada, sense traducció en els canvis necessaris. Esperem i desitgem que la lectura d’aquest breu text t’ajudi a prendre una decisió que considerem tan beneficiosa per a tu, com per a centenars de milers de persones a les que no coneixes”.

Aquest és el segon document que elabora l’OEC, després que l’octubre de 2011 publiqués la imprescindible guia La radioactivitat i la salut, amb l’objectiu que qualsevol persona preocupada pels efectes de la radioactivitat en conegui els conceptes bàsics per fer-se una idea del que significa la terminologia que s’empra habitualment i, també, perquè pugui tenir elements per fer front a les maniobres de desinformació que es continuen produint des dels lobbies nuclears i els mitjans i institucions que els donen cobertura.

L’Observatori de l’Energia a Catalunya

L’Observatori de l’Energia a Catalunya, nascut el maig de 2011, es basa en un grup de persones que comparteixen la preocupació sobre el model energètic del nostre país, tant des de el punt de vista mediambiental com des del punt de vista socioeconòmic.

Provinents de diferents àmbits socials, del moviment ecologista i social, de la comunicació, del món professional, universitari i de l’ensenyament, formen un equip amb coneixements sobre els diferents aspectes relacionats amb l’energia.

Estan preocupades per la conjunció de diverses problemàtiques: el canvi climàtic, els recursos energètics existents, la dependència externa, i els impactes ambientals del sistema energètic a Catalunya.

Els objectius fonamental de l’OEC són:

  • Construir un discurs rigorós en l’àmbit energètic.
  • Ser un punt de trobada on posar en comú informacions, realitzar investigació, aprofundiment i difusió de la problemàtica energètica (a les quals es vincularan lliurement les persones que en són membres i ho considerin), i on plantejar actuacions a la nostra societat civil.
  • Fer trobades periòdiques, amb la finalitat de crear una dinàmica de participació àgil, i actuarà com altaveu de les iniciatives desenvolupades pels seus membres i treballades a les trobades.
  • Realitzar propostes d’actuació en la línia expressada en aquesta Declaració a la societat civil organitzada en associacions de tot tipus, i avaluarà el seu resultat i el seu ressò.
  • Ser independent econòmicament, políticament i organitzativament.