Categories
Actualitat

NOVA BOMBA DE CALOR GEOTÈRMICA

Durant el mes de Febrer em posat en funcionament un nou model de bomba de calor

geotèrmica de la firma Ecoforest, a una vivenda unifamiliar a Foixà (Girona).

El sistema de captació es em sonda vertical simple de 100 mts., i DN40, i la distribució del

escalfament a la vivenda está fet amb terra radiant.

De moment després de estar una setmana en funcionament el seu COP es de 4,9.